Croeso

Cynnyrch lleol

Cynnyrch lleol

Bydd Gŵyl Bwyd Môr Menai yn ymfalchïo mewn amgylchedd farchnad brysur gyda physgotwyr lleol, cyflenwyr bwyd môr, ffermwyr lleol a chynhyrchwyr crefftwyr ar ac o amgylch Ynys Môn. Dewch i brofi rhai o’r danteithion coginiol hyn.
Read More
Arddangosiadau

Arddangosiadau

Bydd nifer o gogyddion enwocaf Gogledd Cymru, ynghyd â rhai o gogyddion brwd yr ardal, yn rhannu eu ryseitiau blasus, awgrymiadau a thechnegau gyda chi. Ewch draw i'r babell arddangos - gwyliwch y meistri ar waith, a chael cerdyn ryseitiau bwyd môr.
Read More
Addysg

Addysg

Dysgwch am gadwraeth forol a'r amgylchedd o gwmpas Afon Menai. Bydd Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor yn cynnal sgyrsiau addysgol ac arddangosfeydd a bydd gweithgareddau plant ar lan y môr gan Sw Môr Môn ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.
Read More
Celf a chrefft

Celf a chrefft

Ni fydd ysblander y glannau lleol yn cael ei gyfyngu i'r glannau - bydd artistiaid lleol, crefftwyr, ysgolion a busnesau yn arddangos gwaith celf ar thema forwrol o gwmpas Pont Menai, gan ddod â lliw ychwanegol a blas arbennig y môr i'r diwrnod.
Read More